Välkommen till

Ixon Grupp

Ixon Grupp AB

Ett familjeföretag med
mer än 10 års erfarenhet i städ- och byggbranschen.

OM OSS

Medarbetare med olika kompetenser och inriktningar. Vi bistår företag, organisationer och myndigheter med städ- och servicetjänster.

KOMPETENT PERSONAL

Alla våra medarbetare skickas på utbildning inom deras olika områden för att höja kompetensen så att kunden kan förvänta sig den högsta kvalitativa resultat av vårt arbete.

Våra

Tjänster

Ixon Grupp AB levererar alltid professionell och excellent service oavsett vilken av nedan tjänst i portföljen kunden väljer

Kontorsstädning

Städning av kontorslokaler dag- och kvällstid.

Skolstädning

Vardaglig skolstädning enligt kundens önskemål.

Trappstädning

Städning av trapphus och gemensamma utrymmen.

Slutstädning

Städning av ett byggprojekt inför slutbesiktning.

Bod- och etableringsstädning

Daglig städning av byggbodar och byggetableringar.

Golvvård

Behandling av olika golvtyper så som sten, linoleum, trä och textil.

Byggstädning

Byggstädning/Grovstädning för att underlätta och ge andra hantverkare en renare arbetsmiljö.

Bygglogistik

Bärhjälp, mottagning, materialhantering och fördelning av byggmaterial.

Fönsterputs

Professionell fönsterputsning som utförs av erfarna fönsterputsare, utbildade i mobila plattformar för användning av bl.a. skylift.

Mattvätt &
mattrengöring

Trafikvakter

Utbildade trafikvakter/flaggvakter som förebygger olyckor i trafiken.

Truckförare

Utbildade truckförare för logistik, avlastning m.m.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Miljöpolicy

Vi tänker på miljön!

Vår miljöpolicy är att tänka på både uppdragsgivarens och vår miljösynvinkel. Därför tar vi ansvar för både i val av produkter samt hur vi sorterar och återvinner material. Ixon Grupp AB åtar sig att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning samt att hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.


Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten. Vi väljer miljöbilar, försöker minimera antalet resor och liknande. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ. Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

INTRESSERAD AV VÅRA TJÄNSTER?

Välkommen att kontakta oss redan idag!

Kontakt

Kom i kontakt med oss

Telefon
076-10077 26
E-post
info@ixongrupp.se
Adress
Industrivägen 23, 171 48 Solna